Ekran Panela Sterującego Systemem przez WWW

Kopia ekranu panela sterującego do zarządzania systemem przez chmurę znajduje się pod adresem:

Automatyka Budynkowa Panel WWW

Są to tylko nazwy z naszej instalacji rzecz jasna bez dostępu do naszego systemu.
Samodzielnie potworzyłem zakładki z zaznaczonymi opcjami wyszukiwania wszystkich obiektów: dla wszystkich pomieszczeń, alarmu, oświetlenia, ściemniaczy, kotłowni itd.
Możliwe jest także ręczna edycja plików html i utworzenie bardziej indywidualnego panela sterującego, zmieniając kolejność, itd.

Jednakże, jest to ogólnie dostępna instalacja demonstracyjna (w chmurze) więc ogólnie można sterować systemem demonstracyjnym (włączać wyjścia, regulować ściemniacze, itd).

W przyszłości w wolnym czasie zamierzam utworzyć interfejs graficzny dla naszego systemu – oparty na projekcie architektonicznym zgodnie z opisem:

Automatyka budynku tworzenie wizualizacji

Dodaj komentarz